Referat til den 8. Generalforsamling

Mandag den 24. februar 2020 kl 19.00 i Hou Hallen

Dagsordenen 

 1. Ryan Moric vælges til dirigent

Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt via Conventus og www.oplevhou

Der er 25 deltagere til generalforsamlingen.

 1. Bente Markfoged vælges til referent og Niels Pytlick og Jan Worm vælges som stemmetællere
 2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning som blev godkendt
 3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab som blev godkendt
 4. Kassereren fremlagde budget for 2020
 5. Kontingent uændret
 6. Indkomne forslag

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændring, som godkendes

Unge, der er fyldt 14 år, kan efter aftale mellem forældre og Fitness bestyrelsen, træne i Fitness, hvis der er en uddannet instruktør til stede

 1. Resultat af valg til bestyrelsen
 • Peter Jacobsen genvælges
 • Marianne Jensen genvælges 
 • Bente Markfoged genvælges
 • Lars Holger Sørensen vælges
 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter – vælges for et år
 1. suppleant Kirsten Ehrhorn
 2. suppleant Ole Kirstensen
 1. Revisor valgt for 2 år Jan Worm

Revisorsuppleant valgt for 1 år Niels Pytlich

 1. Eventuelt

Behandlerrummet i Fitness tilhører Hou Hallen.

Fitness bor til leje i Hou Hallen

Tak til Kirsten Ehrhorn for en stor indsats i bestyrelsesarbejdet siden 2012.

Kirsten Ehrhorn, træder tilbage som kasserer men forbliver heldigvis i bestyrelsen som 1. suppleant. 1000 tak for din store indsats.

 

Ref. Bente Markfoged 

24/2 2020

Konstitueringsmøde umiddelbart efter generalforsamlingen

 

 HOIF Fitness bestyrelse og revisorer i perioden fra 24/2 2020 til 2021

Bestyrelsespost Navn På valg
Formand Else Marie Frederiksen Ulige år
Næstformand  Palle Jensen Ulige år
Kasserer Lars Holger Sørensen Lige år
Sekretær Bente Markfoged Lige år
Bestyrelsesmedlem Peter Jacobsen Lige år
Bestyrelsesmedlem Marianne Jensen Lige år
Bestyrelsesmedlem Ulla Berthelsen Ulige år
1. suppleant Kirsten Ehrhorn Hvert år
2. suppleant Ole Kristensen Hvert år
Revisor Jan Worm Lige år
Revisor Michael Sørensen Ulige år
Revisorsuppleant Niels Pytlich Hvert år

Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. april 2020 kl 19.00 i Hou Hallen

Med venlig hilsen

Bestyrelsen