Hej alle petanquespillere

Vi har i petanqueudvalget besluttet, at petanquesæsonen, som skulle begynde 1. april, udsættes til vi er kommet på den anden side af Corona virus/ COVID-19.
Ny dato vil komme hurtigst muligt.
Det samme gælder selvfølgelig klargøring af banen inden sæsonstart

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen
Petanqueudvalget

PETANQUE ER IDRÆT FOR LIVSNYDERE:  SPIL MED HOS HOIF PETANQUE

Klik-klak lyder det hver onsdag eftermiddag og søndag formiddag ved Hou Hallen. Verdens mest afslappende spil er i gang. Petanque er idrætten, der favoriserer levemanden fremfor karrierefræseren. I 2019 var der 37 ”levemænd” – også kaldet medlemmer – i HOIF Petanque.

Selvom det det ikke umiddelbart ser sådan ud, skal du ikke tro, at der er vægt- og alderskrav forbundet med at spille petanque i HOIF. Du må skam gerne være slank. Unge bliver heller ikke forment adgang, ligesom kvinder også spiller med. Det vigtigste er, at du er et hyggeligt og omgængeligt menneske. Det synes vi nemlig selv, at vi er.

Petanque er et spil, hvor kreativitet og strategisk tænkning har stor betydning. Samtidig er petanque et meget simpelt spil, som i al sin enkelthed går ud på at placere egne kugler tættere på den lille trækugle end modstandernes kugler.

Gode spilleoplevelser og hyggen efter spillet er væsentlige elementer i HOIF Petanque. Lyder det som noget for dig, så kom endelig forbi og prøv spillet sammen med os et par gange inden du/I beslutter om du/I vil være medlemmer. Vi har kugler, der kan lånes, så der er faktisk ingen hindring for at komme.

Fra 1. april mødes vi hver onsdag kl. 15:30 og hver søndag kl. 10:00. (Dog ikke søndag 5. april).

Vi glæder os til at byde dig/jer velkommen.

TILMELD

Vinturneringer

Ca. en gang om måneden afholder vi en vinturnering, hvor medlemmerne dyster om vinpræmier.
De første vinturneringer afholdes:

  • Søndag 19. april kl. 10:00
  • Onsdag 13. maj kl 14:00
  • Søndag 14. juni kl. 10:00

De resterende datoer kommer senere.

DGI turnering 2020

Igen i år kan vi deltage i en fornøjelig turnering under DGI. Vi kan møde hold fra hele DGI Østjyllands område.

Der spilles turneringskampe i maj-juni og i august. I alt 8-10 kampe. Det afsluttende stævne er søndag d. 29. august i Allingåbro.

Hvis du vil være med, bedes du henvende dig til Benny eller Per senest 20. marts.

DGI’s Invitation til Kvartetturnering 2020
Tilmeldingsfrist den 22. marts 2020

DGI Østjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen afvikles Henover foråret og efteråret med pause i sommeren, samt et afsluttende stævne. Afsluttende stævne er obligatorisk. Hvis man af en eller anden grund ikke kan samle hold: SKAL DER MELDES FRA VED TURNERINGSLEDELSEN senest 3 dage før.

Retningslinjer for holdturnering

1. Der spilles efter DGI´s regler.

2. Der spilles med 4 personer på hvert hold.

3. En kampdag indeholder afvikling af 4 doubler der forløber således:
Hjemmehold –  Udehold
Double 1 – Double 2
Double 2 – Double 1
Double 1 – Double 1
Double 2 – Double 2

4. Reserver kan indsættes indtil kamptidspunktet.

5. En person kan kun spille på ét hold i samme runde. Ved ændringer gives besked til turneringsledelsen.

6. På kamptidspunktet udveksler holdlederne indberetningssedler påført navnene, der spiller double 1 og double 2

7. Hjemmeholdet har ansvaret for indberetningen af resultaterne af de enkelte kampe via https://mobilresultater.dgi.dk/MatchSearch.aspx samme aften som kampen spilles (nærmere oplysninger herom når program udsendes). Såfremt dette ikke er muligt, kan man overlade
indberetningen til udeholdet. Hvis ikke, skal resultatet være kontoret i hænde med morgenposten til DGI Sydøstjyllands kontor, Langmarksvej 57, 8700 Horsens senest dagen efter kampdagen.

8. Holdkort med navnene på spillerne i alle kampene skal opbevares af holdene indtil turneringen er slut, såfremt holdkortet ikke er indsendt til DGI Sydøstjylland.

9. Der spilles turneringskampe i forårsperioden 6 – 7 tirsdage i maj – juni, samt i efterårsperioden 3 – 4 tirsdage i august. Man spiller 2 gange mod hinanden. En ude- og en hjemmekamp.

10. Kampenes starttidspunkt er kl. 19.00. Såfremt holdene ønsker at afvikle kampen på et andet tidspunkt, aftales dette indbyrdes. Hjemmeholdet har ansvaret for at give DGI besked herom.

11. Mangler et hold spillere til en kamp må man indsætter reserver men mindst halvdelen af holdet skal være det oprindelige hold.

Såfremt holdene er enige om det, kan en kamp spilles på et andet tidspunkt, end den er planlagt i turneringsplanen. Dog skal kampen afvikles i den uge, som den oprindelig er planlagt, medmindre turneringslederen giver tilladelse til at afvikle kampen på et andet tidspunkt.

12. Der gives 1 point for hver vunden kamp, i alt 4 point pr. holdkamp.

13. Udeblivelse fra en kamp indberettes med tab af 4 point og en minus score på 28.

14. Ved udregning af placeringen i puljen tæller antal point i samtlige kampe, ved lighed
– tæller scoren i samtlige kampe, ved lighed
– tæller indbyrdes kampe, ved lighed
– tæller indbyrdes score, ved lighed
– omkamp.

15. De løbende resultater vises på www.minidraet.dgi.dk

16. Ved sæsonens start bestemmer den enkelte forening, hvem der spiller på foreningens hold.

17. Turneringsledelsen tilpasser antal hold i de enkelte puljer og grupper under hensyn til antallet af de tilmeldte hold.

18. Der afholdes afsluttende stævne. (heldagsstævne)

Puljevinderne i de indledende puljer går i A-gruppen.
Der spilles alle mod alle om pladserne 1-4.
Vinderholdet (Landsdelsmester i kvartet) sendes til LM i kvartet.
DGI dækker deltager udgifterne til LM i kvarten for det vindende hold.

Nummer 2 i de indledende puljer går i B Gruppen.
Der spilles alle mod alle om pladserne 5-8.

Nummer 3 i de indledende puljer går i C Gruppen.
Der spilles alle mod alle om pladserne 9-12

Nummer 4 i de indledende puljer går i
D Gruppen. Der spilles alle mod alle om pladserne 13-15

Nummer 5 i de indledende puljer går i E Gruppen.
Der spilles alle mod alle om pladserne 16-20

Ved det afsluttende stævne indeholde en holdkamp to doubler, en single og en triple.
Først spilles de to doubler, derefter spilles der en single og en triple.
Der gives 1 point for hver vunden kamp, i alt 4 point pr. holdkamp.

19. Turneringsledelsen tildeles kompetence til at foretage afgørelser i tvivlstilfælde.

20. Klager kan indbringes for Idrætsledelsen for petanque på landsplan. Indbringelse kan foretages af en lokalforening, der er part i sagen og medlem af DGI. Indbringelse skal ske senest 4 uger efter sagen opstår. Afgørelser truffet af Idrætsledelsen på landsplan kan ikke indbringes for anden instans i DGI.

21. Prisen for deltagelse i turneringen og afsluttende stævne med glas vin / cola til afslutning
er 300,00 kr. pr. hold.

Holdinddeling
Efter tilmelding bliver man opdelt i puljer af 5 klubhold fra forskellige foreninger.
Turneringsledelsen forbeholder sig retten til at ændre antallet af hold i de enkelte puljer.

Kampe i foråret
Kampe i foråret starter den 05. maj 2020 og slutter den 30. juni 2020.

Kampe i efteråret
Efterårsturneringen starter den 04. august 2020, og slutter den 25. August 2020.

Afsluttende stævne
Søndag d. 29. august i Allingåbro.
Uddeling af Diplomer til Puljevindere
Morgenkaffe og uddeling af holdseddel fra Kl 9.00 i cafeteriet.
Spillestart kl 10.

Landsmesterskab
Vinderen af turneringen deltager i Landsmesterskabet for kvartet den 3. og 4. oktober 2020 i
Ballum, (DGI Sønderjylland) jævnfør nedenstående retningslinjer:
DGI dækker deltager udgiften til landsmesterskaberne for det vindende hold
svarende til 695 kr. pr. person.
Hvis en forening vælger at deltage i en turnering i en anden landsdelsforening end den
foreningen er medlem af, er den berettiget til at repræsentere Landsdelsforeningen ved LM.
Vælger foreningen at deltage i turneringer inden for samme aktivitet i to landsdelsforeninger,
kan den landsdelsforening som foreningen ikke er medlem af, vælge at foreningen ikke kan
repræsentere den ved LM.

Spørgsmål vedrørende turneringen rettes til turneringsleder
Rune Risgaard                           Karen Pedersen
Langmarksvej 57                       Præstevænget 11
8700 Horsens                            7323 Give
Tlf.: 79 40 44 277                      Tlf.: 24 40 98 41
Rune.risgaard@dgi.dk             kamape51@gmail.com

Med venlig hilsen
Petanqueudvalget
DGI Østjylland

Andre stævner, sommerlejre mm.

Forårsturnering HI Skanderborg.
5. apr 2020 kl. 09:00 til 16:00.  Alle kan deltage i dette stævne, hvor man spiller 5 kampe med fast makker. Se mere her.
Under DGI arrangeres mange andre stævner og turneringer. Oven i købet er det muligt at komme på ferie sammen med andre petanquespillere. I år der der f.eks. ture til Sydslesvig eller Skotland hvis man har lyst. Spørg Benny, hvis du er interesseret.

Træning

Vil du være bedre til at ramme grisen præcist og stabilt? Så er det en god idé at træne selv. Find inspiration her.

Klubmestre 2019

Kvinder:


Nr. 3 Magna Roed – Klubmester Inga Vang Nielsen – nr. 2 Karen Holck

Mænd:


Nr. 3 Flemming Roger Kristensen – Klubmester Karl Pedersen – nr. 2 Lars Mikael Petersen

Hou Hallen

Skolegade 65

8300 Odder

Udvalg

Benny Neister
Formand

Mail: bbnhou@live.dk

Telefon: 40 26 29 07

Karl Pedersen
Medlem

Mail: karlpedersen@live.dk

Telefon: 30 20 77 34

Per Kaas Mortensen
Medlem

Mail: per@ny-mo.dk

Telefon: 61 71 52 41