Bestyrelsen

Karin Daugaard
Formand /Event koordinator

E mail: karindhansen@gmail.com

Telefon: 22 76 91 51

Anja Paysen Rosenskjold
Næstformand

E mail: anja_paysen@hotmail.com

Telefon: 26 24 41 85

Anette Hvid
Kasserer

E mail: kasserer@hoif.dk

Telefon: 23 95 54 87

Charlotte Laursen
Sekretær

E mail: Charlotte_laursen@hotmail.com

Telefon: 28 77 67 44

Anna Marie Christensen
Suppleant

E mail: amc39@post11.tele.dk

Telefon: 86 55 61 54 / 29 47 45 54

Fitness Bestyrelsen

Else Marie Frederiksen
Formand

Mail: elsemarief52@gmail.com

Telefon: 60 88 76 52

Palle Jensen
Næstformand og Ansvarlig for fitnessinstruktører

Mail: palle.jensen.hou@gmail.com

Telefon: 30 49 53 40

Kirsten Ehrhorn
1. Suppleant

Mail: kis.ehrhorn@gmail.com

Telefon: 29 61 87 34

Bente Markfoged
Sekretær

Mail: bente.markfoged.jensen@odder.dk

Telefon: 24 86 55 15

Marianne Jensen
Bestyrelsesmedlem og Ansvarlig for PR

Mail: mjfitness@outlook.dk

Telefon: 23 28 19 53

Ulla Bertelsen
Bestyrelsesmedlem - Ansvarlig for Træning i naturen

Mail: shavgaard@hotmail.com

Telefon: 27 64 63 50

Lars Holger Sørensen
Kasserer og Webansvarlig

Mail: kohno1975@gmail.com

Telefon: 60 46 78 90

Ole Kristensen
2. Suppleant - Ansvarlig for serviceteam

Mail: hovbager@hotmail.com

Telefon: 24 64 86 79

Badminton Udvalg

Kaj Busgaard
Formand

Mail: krb@adslhome.dk

Telefon: 26 22 78 38

Kasper Jensen
Turneringsansvarlig

Mail:

Telefon: 30 53 83 32

Leif Pedersen

Floorball Udvalg

Josefine Fegar
Formand & Økonomiansvarlig

Mail: josefinefegar@gmail.com

Telefon: 22 35 40 00

Palle Hansen
Medlem

Mail: palle1@gmail.com

Telefon: 30 22 61 61

Bordtennis Udvalg

Jørgen Hansen
Medlem

Mail: egehovedet@hotmail.com

Telefon: 86 55 64 89

Steen Oltmann
Formand

Mail: steenoltmann@hotmail.com

Telefon: 22 37 73 36

Julie Østergaard
Medlem

Mail: julie.illustrat@gmail.com

Telefon: 23 82 09 91

Fodbold Udvalg

Thomas Højmark Fegar
Formand, Turneringsansvarlig

Mail: thomas.hojmark@icloud.com

Telefon: 23 69 21 53

Stella Solveig Nolte
Økonomiansvarlig

Mail: stellasolnolte@gmail.com

Telefon: 52 80 71 00

Dorthe Møllgaard Kristensen
Medlem

Mail: dmk@dadlnet.dk

Telefon: 61 30 37 76

Thao Pham Overgaard
Medlem

Mail: thao_pham79@hotmail.com

Telefon: 29 87 21 84

Kathrine Marie Jensen
Medlem

Mail: kathmj@hotmail.com

Telefon: 24 64 08 40

Gymnastik Udvalg

Pia Straarup Jensen
Formand

Mail: pia@femalefavorites.dk

Telefon: 22 90 20 70

Lone Winther
Medlem

Mail: loneogchristian@yahoo.dk

Telefon: 29 76 55 90

Lone Egedal Gamelgaard
Medlem

Mail: lone@gammelgaard-agro.dk

Telefon: 23 72 52 29

Tine Bordorff Sørensen
Medlem

Mail: tine.bordorff@gmail.com

Telefon: 21 74 21 46

Rebecca Kruse
Medlem

Mail: rebeccakruse89@gmail.com

Telefon: 60 22 20 10

Alice Wienke Valdgaard
Medlem

Mail: alice_wienke@hotmail.com

Telefon: 40 97 97 86

Håndbold Udvalg

Thomas Nielsen
Kontaktansvarlig og stævneansvarlig

Mail: houifhaandbold@yahoo.com

Telefon: 25 37 01 70

Pernille Stougaard Bonde
Kasserer

Mail: stougaardbonde@gmail.com

Telefon: 29 28 34 31

Casper Davidsen
Næstformand

Mail: casperbrinknielsen@gmail.com

Telefon: 27 11 15 88

Anders Vestergaard
Medlem / Sponsor ansvarlig

Mail: avj@hifel.dk

 Telefon: 60 38 39 80

Nicolai Markfoged
Medlem / presse ansvarlig

Mail: nm@ccgreen.dk

Telefon: 21 78 23 43

Kroket Udvalg

Inge- Lise Klit
Formand

Mail: ejvind.klit@hotmail.com

Telefon: 31 65 69 04

Ole Kristensen
Medlem

Mail: hovbager@hotmail.com

Telefon: 24 64 86 79

Petanque Udvalg

Benny Neister
Formand

Mail: bbnhou@live.dk

Telefon: 40 26 29 07

Karl Pedersen
Medlem

Mail: karlpedersen@live.dk

Telefon: 30 20 77 34

Per Kaas Mortensen
Medlem

Mail: per.k.mortensen@gmail.com

Telefon: 61 71 52 41

 

Svømme Udvalg

Kim Sloth
Formand

Mail: kim.sloth@elecon.dk

Telefon: 20 77 06 06

Birte Dittweiler Gerber
Medlem

Mail: birte@gerbers.dk

Telefon: 23 25 02 13

Eva Carlslund
Medlem

Mail: ec@egmont-hs.dk

Telefon: 28 35 88 89

Gunhild Storeide
Medlem

Mail: storeide@mail.dk

Telefon: 24 78 76 86

Ulla Schartau
Medlem

Mail: uj.schartau@icloud.com

Telefon: 30 24 29 60

Tage Staal
Medlem

Mail: tagestaal@gmail.com

Telefon: 24 25 58 90

Tennis Udvalg

Steen Markfoged Petersen
Formand

Mail: steenmarkfoged@hotmail.dk

Telefon: 40 15 90 28

Annette Markfoged Petersen
Økonomiansvarlig

Mail: annettemarkfoged@hotmail.com

Telefon: 29 82 90 28

Palle Nielsen
Medlem

Mail: grepa@nielsen.mail.dk

Telefon: 40 70 50 40

Ældreidræt Udvalg

Eva Ekkelund
Formand

Mail: eva.ekkelund@gmail.com

Telefon: 42 47 90 77

Jørgen Nielsen
Kasserer

Mail: jorgen.nielsen@hotmail.dk

Telefon: 20 81 98 42

Johannens Jensen
Udvalgsmedlem

Mail: gade.rikke@gmail.com

Telefon: 81 28 08 28