Idrætsforeninger kan kun fungere, når vi er mange der støtter op og hjælper til. Her har du muligheden for at tilkendegive, hvad du gerne vil hjælpe med?