dato

29 okt 2018
Expired!

Tid

18:00 - 19:00

Ekstraordinær generalforsamling i HOIF

HOIF’s bestyrelse vil gerne investere i fremtidens forening. Vi vil gerne investere i det frivillige arbejde. Vi vil gerne have en forening, som i sin organisation og struktur understøtter og fremmer det frivillige arbejde. Derfor vil bestyrelsen for HOIF gerne ansætte en lønnet medarbejder. En medarbejder der skal understøtte det store frivillige arbejde der lægges for dagen. En medarbejder der skal arbejde med projektledelse, events, kommunikation, sponsorer mm. En medarbejder der skal hjælpe udvalg og bestyrelse.
Vi ved, at der hvor mange af vores frivillige synes det er sjovt at være, er i en-til-en relationen, træner/instruktør og medlem imellem. Det vil sige på bassinkanten, på håndbold- eller fodboldbanen – eller andre situationer, hvor frivillige ledere er i direkte kontakt med medlemmerne. Der hvor det synes knap så morsomt er, hvor der skal følges op, administreres og følges op igen!
Konkret ønsker bestyrelsen at starte ud med en projektansættelse på seks måneder, hvor det afprøves om det vil give HOIF værdi i at have en ansat medarbejder. Der planlægges med en deltidsstilling på 15 timer pr. uge.
Bestyrelsen for HOIF indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling mandag den 29. oktober 2018 kl. 19.00 med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af bestyrelsens ønske om at projektansætte en lønnet medarbejder.
3) Eventuelt
Har du et spørgsmål eller en kommentar til ovenstående, så er du mere end velkommen til at kontakte undertegnede på formand@hoif.dk.