hoif.dk

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Hjem Doping
Dopingpolitik

Dopingpolitik

Dopingpolitik
HOIF Fitness tager afstand fra enhver brug af doping og finder det etisk forkert at anvende kunstige præstationsfremmende hjælpemidler.

HOIF Ffitness er som medlem af DGI underlagt Danmarks Idræts Forbunds antidopingregler og kontrolregulativ som beskrevet af Anti Doping Danmark.

Foreningens medlemmer er forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af DIF, DGI eller specialforbund i henhold til antidopingregulativet.

Enhver overtrædelse af retningslinjerne fra Anti Doping Danmark medfører eksklusion af HOIF Fitness.

Antidopingansvarlig
Bestyrelsen udpeger en antidopingansvarlig. Den antidopingansvarlige er kontaktperson overfor Anti Doping Danmark og ansvarlig for antidopingtiltag i HOIF Fitness. Alle medlemmer og instruktører kan henvende sig til den antidopingsansvarlige, såfremt de har mistanke om dopingbrug hos en eller flere medlemmer af fitnesscentret. Den antidopingsansvarlige sørger for, at der reageres med f. eks. samtale med medlemmet, kontakt til Anti Doping Danmark eller lignende.

 

Gyldighed
Nærværende antidopingpolitik er fremover gældende for foreningens medlemmer. Ved indmeldelse i HOIF Fitness accepterer medlemmet antidopingpolitikken og at medlemmet til enhver tid vil lade sig dopingteste. Uvillighed mod at tage en dopingtest vil betyde eksklusion fra foreningen jf. reglerne herfor.

 Find os på facebook